Kunstgras Wolvega 35 Mm  thumbnail

Kunstgras Wolvega 35 Mm

Published Jan 14, 24
3 min read

Table of Contents
Als de wielen grip verliezen, moet u de maaimessen uitschakelen en de heuvel langzaam in een rechte lijn afrijden. kunstgras heet in de zomer. Hef de zijmaaidekken niet op als u op een helling rijdt. Maak geen bochten op een helling. kunstgras heet in de zomer. Als u toch een bocht moet maken, doe dit indien mogelijk langzaam en voorzichtig hellingafwaarts

Als u een machine met omkiepbeveiliging gebruikt, moet u altijd de veiligheidsgordel omdoen. kunstgras heet in de zomer. Zorg ervoor dat u de veiligheidsgordel snel kunt losmaken als de machine in een vijver of een sloot, enz (kunstgras heet in de zomer). terechtkomt - kunstgras tapijt. Let op het verkeer als u in de buurt van een weg werkt of deze oversteekt. Verleen altijd voorrang

De machine kan plotseling omslaan als een wiel over de rand van een klip of greppel komt, of als een rand afbrokkelt. kunstgras heet in de zomer. Maai niet op nat gras (kunstgras heet in de zomer). Als de wielen hun grip verliezen, kan de machine gaan glijden. Probeer de machine niet in evenwicht te houden door uw voeten op de grond te zetten

Deze kunnen de machine minder stabiel maken (wholesale artificial grass Netherlands). Schakel de maaimessen uit als de machine niet maait - kunstgras heet in de zomer. 67 Onderhoud en stalling Raak geen onderdelen van de machine of werktuigen aan die tijdens het gebruik heet kunnen worden. Laat deze eerst afkoelen alvorens ze af te stellen dan wel onderhouds- of reparatiewerkzaamheden uit te voeren

Zorg ervoor dat moeren en bouten goed zijn vastgedraaid, in het bijzonder de bevestigingsbouten van het mes - kunstgras heet in de zomer. Houd de machine in goede conditie - kunstgras heet in de zomer. Zorg ervoor dat alle aansluitstukken van de hydraulische leidingen vastzitten en alle hydraulische slangen en leidingen in goede staat verkeren voordat u druk zet op het hydraulische systeem

Kunstgras Speelgras

U kunt lekken in het hydraulische systeem opsporen met behulp van karton of papier. Doe dit niet met uw handen. Hydraulische vloeistof die onder druk ontsnapt, kan voldoende kracht hebben om door de huid heen te dringen, en letsel veroorzaken (kunstgras heet in de zomer). Vloeistof die in de huid is geïnjecteerd, dient binnen enkele uren operatief te worden verwijderd door een arts die bekend is met deze vorm van verwondingen, omdat anders gangreen kan ontstaanHoud iedereen op afstand. Controleer veelvuldig de werking van de rem. Indien nodig moet u deze afstellen en een onderhoudsbeurt geven. kunstgras heet in de zomer. Accuzuur is giftig en kan brandwonden veroorzaken. Voorkom contact met de huid, ogen en kleding. Bescherm uw gezicht, ogen en kleding als u werkzaamheden verricht aan de accu (kunstgras heet in de zomer). Accugassen kunnen ontploffen

U moet de motor afzetten voordat u het oliepeil controleert of het carter bijvult met olie (kunstgras heet in de zomer). Indien belangrijke reparaties nodig zijn of hulp is vereist, moet u contact opnemen met een erkende Toro-dealer. Om de beste prestaties te verkrijgen en er zeker van te zijn dat de machine altijd veilig kan worden gebruikt, moet u ter vervanging uitsluitend originele Toro-onderdelen gebruiken

Dit kan ertoe leiden dat de garantie op het product komt te vervallen. Veiligheidsstickers en veiligheidsinstructies zijn gemakkelijk zichtbaar voor de bestuurder en bevinden zich bij plaatsen waar gevaar kan ontstaan. kunstgras heet in de zomer - kunstgras laten leggen. Vervang alle beschadigde of verdwenen stickers Gevaar Lees de gebruikershandleiding voor de gespecificeerde torsie van het mes - kunstgras heet in de zomer. De machine kan voorwerpen uitwerpen Houd omstanders op een veilige afstand van de machine Handen of voeten kunnen worden gesneden/ geamputeerd, maaimes Blijf uit de buurt van bewegende onderdelen

Latest Posts

Gekleurd Kunstgras

Published Feb 05, 24
7 min read

Kunstgras - Bekijk Nu Ons Assortiment

Published Feb 03, 24
6 min read

Kunstgras Voor Fitness

Published Feb 03, 24
6 min read